HHIB09611U  HIS 61. Småstat mellem Øst og Vest, 1945-1991: Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i Den Kolde Krig

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 61. Småstat mellem Øst og Vest, 1945-1991: Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i Den Kolde Krig

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Område 1: Introduktion til historievidenskab (1. semester)
HIS 61. Småstat mellem Øst og Vest, 1945-1991: Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i Den Kolde Krig
I kurset vil vi med udgangspunkt i den nyere og nyeste historiske forskning beskæftige os med de skiftende ydre og indre rammevilkår for udformningen af dansk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik fra Anden Verdenskrigs afslutning og frem til Den Kolde Krigs afslutning i 1991.

Fra tilslutningen til bl.a. FN, Marshallplanen og OEEC i overgangsperioden 1945-1948 og den eskalerende kolde krig og dens blokopdeling af verden følger vi Danmarks udsatte stilling mellem stormagterne og mellem Øst og Vest i Europa, det nordiske samarbejde, den danske indmeldelse i Atlantpagten og landets særlige profil i NATO-samarbejdet i 1950'erne, 1960'ernes og 1970'ernes mere afspændte internationale vilkår, frem til 1980'ernes på ny skærpede Kolde Krig og den kontroversielle "fodnotepolitik” i NATO.

Vi vil også beskæftige os med de samfundsøkonomiske og politiske motiver bag Danmarks – relativt forbeholdne - tilslutning til den begyndende europæiske integrationsproces i EF-regi i 1960erne og 1970erne og frem til den intensiverede integration i årene før og efter 1990, med den Europæiske Union som sigtepunkt. 

Vi vil lægge vægt på udvalgte problemstillinger i perioden til belysning af både brudflader og kontinuitetslinjer i den førte politik, som primært vil blive gennemgået ud fra empirisk-kildebaserede synsvinkler. Vi vil også lægge vægt på at undersøge, hvordan den bredere formidling af dansk udenrigspolitiks historie under Den Kolde Krig har påvirket den almindelige historiebevidsthed, samt hvilke bl.a. politiske interesser, der har påvirket fortolkningen og formidlingen af emnet.


Parallelt med områdeundervisningen følges en forelæsningsrække i verdens- og Danmarkshistorien (koordinator: Jes Fabricius Møller). Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. De skiftende forelæsere vil behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet i forbindelse med Område 1.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

- Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume: I blokopdelingens tegn: 1945-1972. Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 5. Gyldendal, 2006 (2. oplag, indb.).
- Nikolaj Petersen: Europæisk og globalt engagement: 1973-2006. Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 6. Gyldendal, 2006 (2. oplag, indb.). 
Danmark under Den Kolde Krig, 1945-1991, bd. 1-4. Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), 2005.
Den Kolde Krig og Danmark. GADs Leksikon, 2011.

Hertil kommer en række supplerende tekster (artikler) og primærkilder.

Holdundervisning / seminar / forelæsning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • I alt
 • 388,5