HHIB08501U HIS 50. Fyrstedømme, borgerforfatning, folkestyre - europæisk forfatnings- og politisk åndshistorie i det lange 19. århundrede

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

HIS 50. Fyrstedømme, borgerforfatning, folkestyre - europæisk forfatnings- og politisk åndshistorie i det lange 19. århundrede

Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (HHIB00501E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Modul 1A: Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (1. semester)
Fyrstedømme, borgerforfatning, folkestyre - europæisk forfatnings- og politisk åndshistorie i det lange 19. århundrede
Da Frankrigs konge Ludvig 16. indkaldte til samling i Generalstænderne i 1788, påbegyndte han noget uforvarende en reel politisk diskussion af sin egen, fyrstens, og alle andres politiske rolle i et oplyst samfund. I årene omkring 1900 var diskussionen reelt afsluttet med accepten af, at det eneste legitime politiske styre var det, der på en troværdig måde kunne påstå, at det havde folkets opbakning. Med Første Verdenskrig faldt de sidste markante konservative styrer, hvis legitimitet der forinden længe havde været smulrende.

På baggrund af oversigtsværker, videnskabelige artikler og kilder (som f.eks. forfatningstekster, parlamentsdebatter og politisk-teoretiske værker) vil dette kursus præsentere denne periode i dens enkeltheder for den studerende. Den studerende vil selv skulle behandle væsentlige dele af emnet ved selv at opsøge litteratur og foretage argumentationsanalyser af både kildemateriale og videnskabelige tekster.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning / seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5