HHIB04783U HIS 78. Dansk politisk og militær historie 1945-2024

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 78. Dansk politisk og militær historie 1945-2024

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Bachelorprojekt (HHIB00781E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 78. Dansk politisk og militær historie 1945-2024
Kurset omhandler de afgørende begivenheder der har formet Danmark i efterkrigstiden og frem til nutiden. Fra Danmarks genopbygning efter Anden Verdenskrig op igennem den kolde krig, undersøges Danmarks rolle og strategi i NATO og bidrag til internationale engagementer. Kurset dækker ligeledes perioden efter den kolde krig, herunder Danmarks militære engagementer i internationale missioner og landets skiftende politiske landskab med fokus på indenrigs- og udenrigspolitiske beslutninger. Kurset vil facilitere debat- og diskussion om Danmarks sikkerhedspolitik, og undersøge, hvordan internationale konflikter og alliancer har påvirket dansk politik og samfund.

Der findes ikke en grundbog, men de studerende anbefales at orientere sig i Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie.

 

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse