HHIB04771U HIS 77. Globalhistorie

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 77. Globalhistorie

Uddannelse

Globalhistorie og forskningsområde (HHIB00771E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, lektionskatalog forår 2024

HIS 77. Globalhistorie
Globalhistoriske fremstillinger har længe haft en væsentlig plads i historieforskningen. Globalhistorien er grænseoverskridende og dyrker noget af det som historiefaget kan aller bedst. Den sigter nemlig mod at identificere de dybe udviklinger både i tid og rum. Derfor går den på tværs af etablerede kronologier og overskrider vores tilvante geografiske enheder. Globalhistorien sammenligner kulturer og samfund, og følger forbindelser på tværs af kontinenter. Den stiller spørgsmål som hvorfor Europa industrialiserede før resten af verden eller om hvordan globale epidemiske sygdomme har formet samfundsudviklingen i årtusinder.  Kurset introducerer globalhistoriens væsentligste metodiske greb og fokuserer på en række af feltets centrale problematikker. Til eksamen forventer vi, at studenterne med udgangspunkt i det gennemgående pensum og eventuelt på baggrund af nye tekster kan karakterisere, sammenligne og diskutere centrale problemstillinger inden for det globalhistoriske felt.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

Holdundervisning / forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 76
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • I alt
 • 196,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse