HHIB04766U HIS 76. Demokratiets Danmarkshistorie 1915-2023

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 76. Demokratiets Danmarkshistorie 1915-2023

Uddannelse

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB00761E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, lektionskatalog forår 2024

HIS 76. Demokratiets Danmarkshistorie 1915-2023
Det 20. århundrede var demokratiets tidsalder. Her blev Danmark for alvor et demokrati, som alle centrale samfundsaktører tilsluttede sig. Perioden var dog også kendetegnet ved ideologiske kampe, frygt for demokratiets indre fjender og radikale forslag til udvidelser af folkestyret i retning af et mere lige og friere samfund.

I dette kursus skal vi blive klogere på danske partier, politikere og intellektuelles forestillinger og forventninger til demokratiet gennem de sidste 100 år. Vi kommer bl.a. til at beskæftige os med konkurrerende forestillinger om demokrati som styreform og som livsform samt de tidspunkter, hvor debatten om demokratiets principper rykkede til andre sfærer end den politiske. Det gælder bl.a. mellemkrigstiden og den tidlige efterkrigstids intense demokratidebat, 1970’ernes kamp for mere medbestemmelse og økonomisk demokrati samt 1990’erne, hvor det liberale, parlamentariske demokrati opnåede status som endemålet for demokratiudviklingen.

Kurset indledes med en introduktion til begrebshistorisk teori og metode.

Kildetekster og sekundærlitteratur vil være at finde i kursusrummet på absalon.

Holdundervisning / øvelser / forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse