HHIB03753U HIS 75. Det britiske imperium i politik og kultur ca. 1500 til Brexit

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 75. Det britiske imperium i politik og kultur ca. 1500 til Brexit

Uddannelse

Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (HHIB00751E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 75. Det britiske imperium i politik og kultur ca. 1500 til Brexit

Det britiske Imperium var verdens største imperiale projekt nogensinde; verdenskort med en fjerdedel af landområderne indfarvet i rødt tilkendegav dette. Kurset indledes med en kortfattet indføring i Imperiets tidlige historie med sørøvervæsen i Caribien og erobringen og koloniseringen af Amerika, Indien, Sydafrika, Australien og New Zealand, Opiumskrigene, britiske fremstød i Afrika med Livingstone, Rhodes og Kitchener i spidsen, og ”det store spil” mod russerne i Centralasien med flammepunktet i Afghanistan. Herefter tager vi fat på Boerkrigen, Første og Anden Verdenskrig, Commonwealth, Suez-krisen, afkoloniseringen og Imperiets efterliv i den kollektive erindring. Således ser vi også på hvorvidt imperiet har haft et efterliv, bl.a. i forbindelse med Brexit og ’Rhodes must Fall’-bevægelsen.

Foruden historiske dokumenter, leverer kunst, musik, reklame, litteratur, massemedier og materielle genstande rigeligt kildestof. Teoretisk og praktisk litteratur om den gode formidling inddrages. For at træne evnen til formidling af et selvvalgt emne i et selvvalgt medie – skriftlig, podcast, video, etc. – vil man i løbet af semestret blive bedt om at levere én skriftlig og én mundtlig øvelse.

På baggrund heraf, ser vi på hvordan man kan formidle Det britiske Imperiums historie og efterliv.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

- Niall Ferguson: Empire: How Britain Made the Modern World. Penguin, 2004.
- British Culture and the End of Empire. Ed.: Stuart Ward. Manchester University Press, 2001.
- Embers of Empire in Brexit Britain. Eds.: Stuart Ward & Astrid Rasch. London: Bloomsbury Academic, 2019.
- Stuart Ward: Untied Kingdom: A Global History of the End of Britain. Cambridge University Press, 2023.

Holdundervisning / øvelser / forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 77
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Eksamensforberedelse
 • 67,5
 • I alt
 • 196,5
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse