HHIB03741U HIS 74. Metode 3: kultur og samfund

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 74. Metode 3: kultur og samfund

Uddannelse

Metode 3: kultur og samfund (HHIB00741E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 74. Metode 3: kultur og samfund

Formålet med kurset er at give den studerende indsigt i kulturhistoriske og sociologiske teorier, problemstillinger og forskningspraksis. Der lægges vægt på, at den studerende lærer at operationalisere videnskabsteoretiske, kulturhistoriske og sociologiske teorier i udarbejdelse af problemstilling, kildevalg, analyse og skriftlig fremstilling. Hensigten er at styrke den studerendes refleksion over forholdet mellem teori, analysepraksis og forskningsresultater. Kurset introducerer centrale videnskabsteoretiske, kulturteoretiske og sociologiske tekster, der har haft væsentlig indflydelse på studiet af forskellige historiske problemfelter og demonstrerer koblingen til konkret analytisk praksis.

Undervisningen rummer øvelser, hvor den studerende:
a) aflæser teoretiske/metodiske positioner og
b) afprøver teoretiske/metodiske positioner på udvalgt kildemateriale.

Endnu ikke planlagt.

Holdundervisning / forelæsning / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 185
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse