HHIB03694U HIS 69. Amerikansk konservatisme fra 1620 til i dag

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 69. Amerikansk konservatisme fra 1620 til i dag

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 69. Amerikansk konservatisme fra 1620 til i dag
USA er traditionelt blevet set som en liberal nation, som var uden en feudal fortid, og hvis kerneværdier har været frihed, individualisme og en lille stat. Men i lyset af den politiske udvikling de seneste årtier har flere historikere revurderet Amerikas historie og peget på den stærke konservative tradition. Kolonitiden var domineret af konservative britiske institutioner, Sydens plantagesamfund var dyrkede konservative værdier, og både revolutionen og borgerkrigen blev udkæmpet som et forsvar af traditionelle værdier. Amerikansk konservatisme har imidlertid adskilt sig fra den europæiske med større vægt på liberale og populistiske værdier. Som en reaktion på den voksende stat under New Deal i 1930erne opstod den moderne konservative bevægelse, der med Barry Goldwater og Ronald Reagan overtog Det Republikanske Parti. I 1990erne drejede Newt Gingrich partiet i en mere populistisk og libertariansk retning, hvilket er blevet videreført af Tea Party-bevægelsen og Donald Trump. Den konservative bevægelse består i dag af et netværk af tænketanke, medier, donorer, ungdomsorganisationer og lobbygrupper, som sikrer den en stærk indflydelse på nationens udvikling.

- Gary Nash: The Conservative Intellectual Movement in America Since 1945. Wilmington : Intercollegiate Studies Institute, 1998.

 

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Holdundervisning / forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse