HHIB03693U HIS 69. Omsorg i Det Antikke Grækenland

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 69. Omsorg i Det Antikke Grækenland

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 69. Omsorg i Det Antikke Grækenland
Omsorg er blevet et vigtigt emne i den offentlige debat. Vi taler om manglen på ’varme hænder’ i sundhedsvæsenet og daginstitutioner. Emma Holten holder udsolgte foredrag om prissætningen af omsorgsarbejde i den moderne økonomi. Og ifølge psykoanalytikeren Sally Weintrobe skyldes tidens mange kriser, ikke mindst klimaets, at vi lever i ’the age of uncaring’. Men hvis vores tid er plaget af omsorgkrise, var fortidens samfund så, af natur, omsorgsfulde?

I dette kursus kigger vi på, hvordan omsorg blev konceptualiseret og praktiseret i det antikke Grækenland. Vi går til de oldgræske kilder med udvalgte teorier fra det nu veletablerede forskningsfelt omsorgsetik (’care ethics’). Omsorg er et bredt begreb som kan rumme så forskellige antikhistoriske emner som sundhedspleje, hjælp og understøttelse til personer med handicap, slavegjortes rolle i børnepasning, ældrepleje, omsorg for soldaterkammerater på og efter slagmarken, økonomisk omfordeling, omsorg for naturen, rituelle praksisser og meget mere. Derfor vil kurset -foruden at styrke generel akademisk skriftlighed - især fokusere på at indsnævre et spændende og overskueligt problemfelt gennem den gode problemformulering og operationalisering af relevante teoretiske begreber.

- Daniel Engster: ‘Care Ethics, Dependency, and Vulnerability’. Ethics and Social Welfare 13 (2): 100–114 (2019).
- Giulia Sissa: ‘Caregivers of the Polis, Partygoers and Lotus-Eaters. Politics of Pleasure and Care in Plato’s Republic’. I Philosophie Für Die Polis. Ed.: Christoph Riedweg, 173–200. Berlin, Boston, De Gruyter, 2019.

Og uddrag fra:
- Joan Tronto: Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York, NY, Routledge, 1994.
- Gabriel Herman: Morality and Behaviour in Democratic Athens, a Social History. Cambridge University Press, 2006.
- Konstantinos A. Kapparis: Athenian Law and Society. Florence, Routledge, 2019.

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse