HHIB03692U HIS 69. Katastrofer i middelalderen

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 69. Katastrofer i middelalderen

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 69. Katastrofer i middelalderen
Katastrofer kommer med en vidunderlig regelmæssighed. Vi læser om dem, men snart er de erstattet af de næste begivenheder - men bare ikke af dem, der er direkt berørt af dem. Katastrofer er dog ikke kun et fænomen i moderne mediedækning, de har også påvirket, ødelagt, ændret eller styrket ældre samfund. I dette kursus vil emner som jordskælv, stormfloder, oversvømmelser, brandkatastrofer og sygdomsepidemier, og hvordan de blev håndteret i middelalderen, blive diskuteret i en europæisk kontekst. Disse emner vil tjene som inspiration til at finde dine egne idéer.

Samtidig skal de grundlæggende færdigheder i akademisk skriftlighed styrkes, egne problemformuleringer udvikles og skrivning af historiografiske og teoretiske afsnit øves.

- Waiting for the End of the World, New perspectives on natural disasters in Medieval Europe. Eds.: Christopher M. Gerrard, Paolo Forlin & Peter J. Brown. London, 2021.

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse