HHIB02653U HIS 65. Neoliberalismens idehistorie

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 65. Neoliberalismens idehistorie

Uddannelse

Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00651E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 65. Neoliberalismens idehistorie

I 1970’erne opstod en ny politisk orden. Hvor efterkrigstiden var præget af opbygningen af en stor velfærdsstat for at kompensere for kapitalismens mangler, har den efterfølgende periode været præget af privatisering, udlicitering og deregulering. Denne orden bliver i den internationale forskning oftest omtalt som neoliberal. I dette kursus ser vi nærmere på dens idehistoriske rødder. I kurset undersøger vi, hvad der kendetegner ideologien, hvem der formulerede den, og hvilke omstændigheder der formede dens udvikling. Vi skal blandt andre læse Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Gary Becker og James Buchanan. Det er en central præmis for kurset, at disse tænkere bedst forstås på baggrund af de sammenhænge og omstændigheder, de skrev i, og kurset bliver derfor også en introduktion til de store udviklingslinjer i efterkrigstidens politiske historie – set fra de neoliberales vinkel.

Historieformidling og formidlingsteori er en integreret del af kurset, der sigter mod at styrke den studerendes kommunikative viden og færdigheder.

Der er ingen grundbog. Teksterne vil blive gjort tilgængelig på Absalon i god tid forud for kursusstart.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse