HHIB02651U HIS 65. Medie- og kommunikationsrevolutioner fra Gutenbergs Bibel til Zuckerbergs Facebook

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 65. Medie- og kommunikationsrevolutioner fra Gutenbergs Bibel til Zuckerbergs Facebook

Uddannelse

Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00651E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 65. Medie- og kommunikationsrevolutioner fra Gutenbergs Bibel til Zuckerbergs Facebook

Dette kursus undersøger det historiske forhold mellem medier, kommunikationsteknologier og samfundsudvikling, med fokus på perioder præget af nybrud og skelsættende innovationer på kommunikationens område. Vi ser nærmere på den samfundsmæssige betydning af velkendte teknologier som trykkepressen under renæssancen og radioen i ”de brølende 20’erne”, men også på mere glemte innovationer som opbygningen af det transnationale postvæsen i det tidligt moderne Europa.

Formidlingsdelen er bred og vil både indeholde teoretisk litteratur og praktiske øvelser, koblet til forskellige medier – mundtlige, skriftlige og visuelle.

- Bill Kovarik: Revolutions in Communication. Media History from Gutenberg to the DigitalAge. 2nd Edition. Bloomsbury Academic, 2015.

Desuden vil der blive anvendt videnskabelige artikler og kildetekster, som oplyses ved semesterstart.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse