HHIB02114U HIS 1. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv, 1960-2020

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 1. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv, 1960-2020

Uddannelse

Område 1: introduktion til historievidenskab med humanistisk videnskabsteori (HHIB00711E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 1. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv, 1960-2020

I dette kursus ser vi nærmere på de mange politiske, økonomiske og sociale forandringer, der prægede Danmark i sidste tredjedel af det tyvende og de første årtier af det enogtyvende århundrede. Vi kommer blandt andet til at beskæftige os med ungdomsoprøret, jordskredsvalget, overgangen fra velfærdsstaten til konkurrencestaten, værdikampen, globaliseringen, videnssamfundets fremkomst, identitetspolitik og populisme som fænomen i dansk politik. Det er en central præmis for kurset, at disse begivenheder forstås i et idehistorisk perspektiv, og vi vil diskutere og analysere centrale begreber, der sætter os i stand til at forstå periodens udviklinger. Samtidig sætter vi Danmarkshistorien i sammenhæng med udviklinger i andre lande for at kaste lys på, hvordan begivenhederne i Danmark lignede og adskilte sig fra resten af verden.


Humanistisk videnskabsteori
I tilknytning til Introduktion til Historievidenskab følges en forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori. Her får du et kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser. Forelæsninger giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på instituttet, og du stifter bekendtskab med fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Du får herunder viden om, hvordan fagene er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

- Poul Villaume og Søren Hein Rasmussen. Et land i forvandling – Danmarks historie 1970-2005. Gyldendal og Politikens Forlag, 2007 (bogen er udsolgt fra forlaget, men er tilgængelig via bibliotek.dk, rex.kb.dk og på danmarkshistorien.lex.dk).

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 187
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse