HHIB01674U HIS 67. USA's religiøse udvikling 1600-2021

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 67. USA's religiøse udvikling 1600-2021

Uddannelse

Historie 
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) (HHIB00671E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

 

 

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 67. USA's religiøse udvikling 1600-2021
Hvordan studerer man noget, som kan forekomme så kulturelt fremmed som amerikansk religion og dens udvikling? Tidligere var der en tendens til, at amerikanske historikere anså nationens religiøse liv som et udtryk for noget tilbageskuende og uddøende i det moderne samfund; dybt troende mennesker var individer, der ikke forstod den moderne udvikling med vægt på fornuft, rationalitet og videnskab. Men efter ”the religious turn” i amerikansk historiografi har historikerne i stigende grad beskæftiget sig med religiøse emner som alle andre – nøgternt, uden at fordømme og på de troendes egne præmisser. Mange aspekter af amerikansk religion, især protestantisk evangelisme, kan forekomme kulturelt fremmed – fundamentalismen, pre- og post-millianisme, dispensionalisme samt troen på apokalypsen, armaggedon og ”the rapture”. Ved hjælp af den nyeste forskning vil vi undersøge, hvorfor USA, der blev grundlagt som et oplysningstidsprojekt, har gennemgået et stigende religiøsitet; de gentagne bølger af vækkelser og deres indflydelse på samfundet; immigrationen; det frie religiøse marked; Webers teori om den protestantiske arbejdsetik og kapitalismen; og civil religionens fejring af nationalstaten. For at forstå USA må man forstå dets religion, men kan man det med den kulturelle afstand?

- Jon Butler, Grant Wacker & Randall Balmer: Religion in American Life. A Short History. Oxford University Press, 2003 (eller senere).
- Matthew Avery Sutton: American Apocalypse. A History of Modern Evangelicalism. The Belknap Press of Harvard University Press, 2014.

Holdundervisning / forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse