HHIB01621U HIS 62. Historisk metode med studieteknik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

HIS 62. Historisk metode med studieteknik

Uddannelse

Historie
Historisk metode med studieteknik (HHIB00621E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 62. Historisk metode med studieteknik

Historisk metode
Historisk metode handler om at arbejde kritisk og kreativt med kilderne og de hypoteser om fortiden, man kan - eller netop ikke kan – opstille. Det er et håndværksfag i den forstand, at det drejer sig om øvelse og om at lære selv at kunne arbejde med kilderne. Men det er også et teoretisk fag i den forstand, at vi sætter ord på det, vi gør, dvs. bliver bevidste om det og forhåbentlig bedre til det.

Undervisningen består af kildekritiske øvelser over kilder og litteratur suppleret med diskussion af teoretiske tekster om den historiske forskningsproces og et par fællesforelæsninger. Mange forskellige slags kilder, tekster så vel som tal og billeder, fra alle perioder af historien vil blive præsenteret, forskellige former for ældre og nyere historieskrivning vil blive gjort til genstand for kritik, og vi vil snuse til et par af de vigtigste hjælpediscipliner (kronologi, diplomatik).

Undervejs i semestret vil der være to obligatoriske øvelsesopgaver, der skal afleveres for at kvalificere sig til ordinær eksamen.

Studieteknik
Undervisningen i studieteknik består af fire fællesforelæsninger: 1. Læse- og notatteknik, videnskabelige genrer, studiebanaliteter; 2. Informationssøgning - digitalisering, muligheder og faldgruber; 3. Akademisk stil skriftligt: sprog, struktur, formalia, litteratur, noter, fodnoter; 4. Videnskabelige normer, plagiat og kedsomhedsmanagement.

Desuden vil der blive organiseret rundvisning i videnscentret mm.

- Klio: Kompendium til historisk metode [fås i kompendieudsalget Campus Print].
- Sebastian Olden-Jørgensen: Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. København, 2001 (eller senere) [fås i bogladen Academic Books].

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse