HHIB00651U HIS 65. Reformationen

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 65. Reformationen

Uddannelse

Historie
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00651E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 65. Reformationen

Reformationen i 1500-tallets Europa fik vidtrækkende religiøs, politisk, kulturel, social og økonomisk betydning for den historiske udvikling. Men hvordan reformationen nærmere skal forstås, hvad der var dens baggrund og hvad følgerne af den har været, er lige siden blevet ivrigt diskuteret og forsøgt formidlet på meget forskellige måder. På den baggrund vil kurset have to hovedformål. For det første at give indsigt i de centrale begivenheder ved reformationen med særligt fokus på Danmark og Tyskland ca. 1517-1555, men også med udblik til det øvrige Europa. For det andet ved hjælp af eksempler og øvelser at arbejde med de formidlingsteoretiske problemstillinger, der knytter sig til faglig formidling om reformationen.

- Martin Schwarz Lausten: Reformationen i Danmark. Eksistensen, 2011.
- Ulinka Rublack: Reformation Europe. Cambridge University Press, 2017 (2nd Edition).

+ supplerende litteratur, som meldes ud ved semesterstart.

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse