HHIB00632U HIS 63. Klostre og byer. Hverdag i Danmark mellem ca. 1400 og 1600

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 63. Klostre og byer. Hverdag i Danmark mellem ca. 1400 og 1600

Uddannelse

Historie
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00631E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (2. semester)
HIS 63. Klostre og byer. Hverdag i Danmark mellem ca. 1400 og 1600
Perioden mellem 1400 og 1600 har efterledt mange dokumenter, men de fleste kildeudgivelser af breve og andre historiske dokumenter er ikke kommet så langt op i historien. Vi må derfor finde dokumenterne selv, for at forske i denne periode.

Holdet vil behandle to elementer af Danmarks senmiddelalderlige hverdagshistorie. På den ene side skal vi fokuserer på to klostre i Roskilde: St. Clara Kloster og Vor Frue Kloster. Begge klostrenes arkiver befinder sig på den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet, der er en del af UNESCOs Memory of the World Register og er opbevaret på campus i bygning 27. Håndskrifterne skal anvendes til at belyse klostrenes daglige liv med danske kilder.

På den anden side skal vi se på Københavns und Malmøs historie i denne periode. Vi skal se på gilder, huse, kirker og indbyggere i begge byer. Her skal vi anvende kildemateriale fra bl.a. Malmøs og Københavns Stadsarkiv.  I begge tilfælde skal vi belyse den daglige gang i institutioner og hverdagslivet blandt danske borgere i senmiddelalderen.

Kilderne fra disse område anvendes til introduktionen af senmiddelalderlige håndskrifter. Teksterne vil være på datidens dansk. Med individuelle øvelser og gruppeøvelser i håndskriftslæsning, opøves evnen til læsning af kilder fra perioden.

I løbet af semestret præsenteres de vigtigste arkiver i vores nærområde, deres opbygning og brug, f.eks. den Arnamagnæanske Samling, Rigsarkivet, Stadsarkiverne i København og Malmø, såvel som Arkivcenter Syd i Lund. Samtidig er det aftalt et besøg på Københavns Museum og forhåbentlig den arkæologiske afdeling af Malmøs Museer. 


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• præsenterer et grundlæggende kendskab til arkiver, museer og/eller andre institutioner, der rummer væsentlige samlinger af genstande, billeder, digitale ressourcer og/eller skriftlige kilder, om hverdagslivet i Danmark i senmiddelalderen
• læse historiske håndskrifttyper
• søge og udnytte kilder metodisk
• arbejde metodisk og kildekritisk med kildematerialet
• belyse et historisk emne med udgangspunkt i et kildemateriale
• søge information systematisk

- Sven Rosborn: Det medeltida Malmö. Belgrad, 2016 [ https:/​/​www.academia.edu/​34925571/​Det_medeltida_Malmö._Detektivarbeten_under_mer_än_ett_sekel_i_en_gammal_stads_historia._2016_].
- Thelma Jexlev: Et nonneklosters godshistorie gennem 300 år. Sankt Clara kloster i Roskilde 1256-1561. IN: Historisk Årbog for Roskilde Amt. Udgivet af Historisk samfund for Roskilde Amt, 1994 (s. 13-32).

Holdundervisning, forelæsninger og/eller øvelser i samarbejde med ét eller flere arkiver, museer eller lignende samt undervisning i håndskriftlæsning ved instruktor.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse