HHIÅ15271U ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi

Uddannelse

Metode 2: politik og økonomi (Åbent Universitet) (HHIÅ10271E)
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Metode 2: politik og økonomi (Åbent Universitet) (HHIÅ10271E
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi
På fagelementet Politik og økonomi undervises i politisk og økonomisk teori, herunder elementer i teoriudviklingens historie og de metodologiske præmisser for de vigtigste teorier. Teorierne sættes løbende i sammenhæng med tematikker, cases etc. fra politisk og økonomisk historie. Også historiografiske hovedlinjer indgår. Det samlede pensum præsenteres ved kursets begyndelse i form af en undervisningsplan for semestret.

Kompendium samt materiale til download fra Absalon.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Dog ikke internetadgang.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved to eksaminatorer.
Kriterier for bedømmelse