HHIÅ14271U ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi

Uddannelse

Metode 2: politik og økonomi (HHIB10271E)
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Metode 2: politik og økonomi (HHIB10271E)
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi
På fagelementet Politik og økonomi undervises i politisk og økonomisk teori, herunder elementer i teoriudviklingens historie og de metodologiske præmisser for de vigtigste teorier. Teorierne sættes løbende i sammenhæng med tematikker, cases etc. fra politisk og økonomisk historie. Også historiografiske hovedlinjer indgår. Det samlede pensum præsenteres ved kursets begyndelse i form af en undervisningsplan for semestret.

For at gå til ordinær eksamen er det en forudsætning, at den studerende holder et mundtligt oplæg i forbindelse med undervisningen.

Kompendium samt materiale til download fra Absalon og www.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse