HHIÅ09831U ÅU HIS 83. USA’s vilde ridt - Frontier-myten i amerikansk kultur og politik fra 1600 til i dag

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ÅU HIS 83. USA’s vilde ridt - Frontier-myten i amerikansk kultur og politik fra 1600 til i dag

Uddannelse

Historie
Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [2019-ordningen]
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [2015-ordningen]
Historisk tilvalgsområde 1 [2019-ordningen [kun for studerende med grundfag i Historie]]
ÅU HIS 83. USA’s vilde ridt - Frontier-myten i amerikansk kultur og politik fra 1600 til i dag
Myten om The Frontier er USA's ældste og mest karakteristiske myte. Forestillingen om det amerikanske vildnis og dets udfordringer har været afgørende for dannelsen af amerikansk mentalitet. Den voldelige ener med sit skydevåben hører, sammen med Frontier-myten, til hvad man finder mest ejendommeligt ved amerikansk tankegang. Genfortællinger om vildnissets erobring og om nedkæmpelse af de amerikanske indfødte findes inden for litteratur, folklore, kunst, film, tegneserier, historieskrivning – og præsidenttaler. Eksempler herfra vil blive behandlet som kildestof på kurset med henblik på at belyse hvorledes kampen mellem det gode og det onde, sejr og nederlag på the Frontier er blevet til en politisk/ideologisk italesættelse af myten.

Vi går tilbage til begyndelsen, hvor de første europæiske tilrejsende konfronteres med nye udfordringer hinsides Atlanten. Her ser vi på oplevelsen af vildnisset, mødet med de amerikanske indfødte og de første Frontier heltes opståen. I den amerikanske kollektive bevidsthed bliver skikkelser lige fra Daniel Boone og Davy Crockett til Jack Kerouac og Christopher McCandless til repræsentanter for myten. En mytisk grundstruktur med udrejse, kamp og tilbagevenden bliver gjort til en metafor for udholdenhed og karakterdannelse. Denne Frontier-metafor genopstår i retorikken hos amerikanske præsidenter såsom Theodore Roosevelt, John F. Kennedy og Ronald Reagan. Vi går så over til bl.a. Buffalo Bills ”Wild West”-myte og dennes videreudvikling over i film og superhelte. Selvtægt og frelser-ideologi munder ud i ”Captain America-komplekset,”  dvs. ønsket om at skabe en amerikansk idealverden, som finder udtryk hos bl.a. George H. Bush.

Med udgangspunkt i kilder og litteratur ser vi på Frontier-mytens indvirkning på historien og på historiens indvirkning på Frontier-mytens efterliv. Vi ser på hvorvidt Frontier-myten også kan have influeret på tankesæt uden for USA, bl.a. i Danmark.

Blandt hovedspørgsmålene, som bliver behandlet på kurset er:

 • Hvordan myte skaber historie og historie skaber myte
 • Kilder og metoder til belysning af amerikansk Frontier mentalitet
 • Hvordan fremstillinger af the Frontier har påvirket amerikanske inden- og udenrigspolitik
 • Historiografien om the Frontier, herunder om mødet med naturen og med de indfødte
 • I hvor høj grad ideer om the Frontier har haft betydning for udformningen af amerikansk politik i det 20. og 21. århundrede
 • Forholdet mellem amerikansk populærkultur og politik
 • Praktisk analyse af præsidenttalers retorik som kilder

 

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Anbefalet litteratur:
- Richard Slotkin: Regeneration Through Violence: The Mythology of the American Frontier 1600-1860 (1973).
- Richard Slotkin: Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America  (1998).
- John Shelton Lawrence and Robert Jewett: The Myth of the American Superhero (2002).
- Robert Jewett and John Shelton Lawrence: Captain America and the Crusade Against Evil: The Dilemma of Zealous Nationalism (2003).
- The Prospect of Presidential Rhetoric. Eds.: James Arnt Aune and Martin J. Medhurst (2008).
- Michael A. Langkjær: “Stoffer, subkultur og 1968 – myte, bevidsthed, historie”, IN 1968: Dengang og nu. Red.: Morten Bendix Andersen og Niklas Olsen (p. 181-210).

Holdundervisning /seminar
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Forberedelse
 • 203
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 388,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen [KA] (2015 & 2019) og Studiehåndbogen [BA] (2013 & 2019).

Kriterier for bedømmelse