HHEÆ0001EU  MØS, Hebraisk Propædeutik A (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Hebrew Propædeutics A

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk, 2017

Kursusindhold

En intensiv introduktion til moderne hebraisk, som det tales i Israel i dag. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Propædeutik A (fagelementkode HHEÆ00061E)

Efter aftale med underviseren

Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5