HGEROM002U  Fællesforelæsning - Introduktionsmodul (fransk, italiensk og tysk)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Fællesforelæsning - Introduktionsmodul (fransk, italiensk og tysk)

Kursusindhold

Forelæsningsrækken er en del af Modul 1 på Tysk, Fransk og Italiensk og giver de studerende overblik - både i forhold til sprog, kultur og historie, samt et indblik i den faglighed som kendetegner de specifikke uddannelser (Tysk, Fransk og Italiensk) og fremmedsprogsuddannelser generelt. Forelæsningerne beskriver sprogets betydning for en masse aktuelle problemstillinger – det kan være i forbindelse med magt, nationsdannelser eller gennem litteraturen. Studerende introduceres også til sproget som et redskab for oversættelse og hvordan sprog er en essentiel kompetence i den globale verden i dag.

 

Forelæsningerne gennemgår centrale teoridannelser og problematikker/temaer samt italesætter den faglige identitet, studerende skal udvikle gennem deres BA-uddannelser. Desuden giver forelæsningsrækken akademiske kompetencer inden for læseteknik, notatteknik, argumentationsteori samt en indføring i, hvordan man laver en akademisk opgave. Til sidst giver forelæsningsrækken studerende ideer til, hvordan man kan anvende egne kompetencer i en arbejdspraksis.

 

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 28