HGAK0103EU GRØ, Skriftlig grønlandsk med grammatik (E21)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Written Greenlandic with Grammar

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Kursusindhold

Undervisningen er tilrettelagt således. At den studerende får

Viden om

· grønlandske tekster (et repræsentativt udsnit fra de sidste 100 år).

· generel grønlandsk grammatik (særligt syntaktiske konstruktioner).

· sprogtypologiske forskelle mellem grønlandsk og dansk.

Færdigheder i at

· skriftligt oversætte og referere normalprosa fra grønlandsk til flydende dansk.

· redegøre skriftligt for aspekter af grønlandsk grammatik inden for det syntaktiske område.

Kompetencer i at

· læse, forstå og oversætte samt referere grønlandske tekster hovedsageligt i den nugældende retskrivning men også i Kleinschmidts retskrivning.

· forholde sig analyserende til det grønlandske sprog.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Skriftlig grønlandsk med grammatik (aktivitetskode HESK03451E)

 

Masters til kopiering

Skal have BA på uddannelsen i Eskimologi
Holdundervisning.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
• Mindst 75 % fremmøde
• 2 mundtlige oplæg på grønlandsk af 10 min varighed med udgangspunkt i den studerendes egne skriftlige fremstillinger på grønlandsk
på 2 normalsider for hvert oplæg. Oplæg og skriftlige fremstillinger
skal godkendes af underviser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 300,5
  • Eksamen
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)