HGAK0101FU Aflyst GRØ, Samfunds- og kulturanalytisk emne (F22)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Socio-cultural analytical topic

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i grønlandske og arktiske studier, 2019

Kursusindhold

Kurset behandler udvalgte felter inden for teori og metode med relevans for Grønlandske og arktiske studier og diskuterer centrale samfunds- og kulturanalytiske problemstillinger. Kurset tager udgangspunkt i tekster, der ønskes anvendt i de studerendes opgaver. Forløbet aftales delvist i samarbejde med de studerende, som forventes at bidrage til undervisningen i form af oplæg og gruppearbejde.  Der arbejdes endvidere med opgavediskussion, akademisk skrivning, projektstyring og litteratursøgning.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning
Samfunds- og kulturanalytisk emne (aktivitetskode HESK03461E)

KA 2019-tilvalgstudieordning
Samfunds- og kulturanalytisk emne (aktivitetskode HESK13461E)

 

 

Undervisningsmaterialet er tilgængeligt i Polarbiblioteket

Holdundervisning/​seminarundervisning samt undervisning givet i form af
vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet