HGAK0100FU GRØ, Grønlandsk kommunikation med grammatik (F25)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Greenlandic communication with grammar

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Kursusindhold

Undervisningen er tilrettelagt således at de studerende opnår viden om og forståelse af

 • grønlandske tekster og deres historiske forankring
 • aspekter af grønlandsk grammatik (primært morfologi).

 

Ligeledes arbejdes der med at styrke de studerendes færdigheder i at

 • føre en samtale på grønlandsk
 • læse og mundtligt gengive grønlandske tekster
 • redegøre for aspekter af grønlandsk grammatik (primært morfologi)

 

Målet er at de studerende får kompetencer i at

 • forholde sig analyserende til det grønlandske sprog
 • forstå og anvende dagligsproglige udtryksformer i en samtale på grønlandsk
Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning
Grønlandsk kommunikation med grammatik (aktivitetskode HESK03471E)

 

 

En litteraturplan vil blive tilgængelig

Skal have BA uddannelsen i Grønlandske og arktiske studier eller BA uddannelsen i eskimologi eller tilsvarende.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning og dialogskabende studenteroplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse