HGAB0107EU GRØ, Grønlandsk kommunikation B (E21)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Greenlandic Communication B

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier,
2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

 

 

Kursusindhold

Holdundervisning med inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der trænes mundtlig sprogfærdighed og samtale. Den studerende lærer at føre en enkel samtale på vestgrønlandsk med udgangspunkt i en dansk tekst, demonstrerer sikker brug af verbal- og nominalbøjninger samt de mest brugte suffikser og adverbier samt demonstrere sikker brug af sætningskonstruktioner bestående af et hoved-verbum med et underordnet verbum og disses subjekter og evt. objekter samt sikker brug af possessive endelser i nominaler.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Grønlandsk kommunikation B (aktivitetskode HESB00781E)

Tilvalg 2019-studieordning:
Grønlandsk kommunikation B (aktivitetskode HESB10171E)

 

Masters til kopiering

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver (fx referatopgaver). Holdundervisningen omfatter
fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning og oversættelse. Der
arbejdes primært med udtale og samtale.
Undervisningen veksler mellem forskellige former, og der forventes aktiv deltagelse fra studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 327
  • Eksamen
  • 1,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)