HGAB0106EU GRØ, Grønlandsk sprogfærdighed (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Greenlandic Language Skills

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019
 • Fagstudieordning  Bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Kursusindhold

Kurset fokuser på at give den studerende

Viden om

 • centrale dele af den grønlandske grammatik, herunder den basale  sætningsdannelse og orddannelse.
 • de basale morfofonologiske regler.

 

Færdigheder i at

 • føre en simpel dialog på grønlandsk.
 •  anvende det basale ordforråd.
 •  arbejde med fagligt relevante håndbøger.

 

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Grønlandsk sprogfærdighed (aktivitetskode HESB00731E)

BA-tilvalg 2019-ordning:
Grønlandsk sprogfærdighed (aktivitetskode HESB10131E)

 

 

I undervisningen anvendes bogen ”Grønlandske læsestykker” (Christian Berthelsen). Derudover anvendes ”Grønlandsk tilhængsliste” (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling), ”Oqaatsit” (ordbog), "Grønlandsk grammatik" (Stig Bjørnum) og "Opgaver til grønlandsk" (Stig Bjørnum). Sidstnævnte kan erhverves i kompendieform. Endvidere anvendes ”Iluliarsuup ataani. Ministeriet for Grønland” (Karl Kruse). Endelig anvendes ”Understanding syntax” (Maggie Tallerman).

Bestået grønlandsk sprogintroduktion I og II eller tilsvarende prøver.
Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der bla. fokuseres på grønlandsk skriftlig formuleringsevne. Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt gennemgang og analyse af grammatik. Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen.
Kurset henvender sig til studerende, der har bestået grønlandsk propædeutik.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt, hvor noget er skriftligt og andet mundligt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen.

Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Find eksamensform mv i studieordningerne, der er tilgængelige på   Grønlandske og arktiske studier – Københavns Universitet (ku.dk)

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)