HGAB0103EU GRØ, Vestgrønlandsk kommunikation B (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

West Greenlandic Communication B

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Fagstudieordning  Bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Kursusindhold

Holdundervisning med inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der trænes mundtlig sprogfærdighed og samtale. Den studerende lærer at føre en enkel samtale på vestgrønlandsk med udgangspunkt i en dansk tekst, demonstrerer sikker brug af verbal- og nominalbøjninger samt de mest brugte suffikser og adverbier samt demonstrere sikker brug af sætningskonstruktioner bestående af et hoved-verbum med et underordnet verbum og disses subjekter og evt. objekter samt sikker brug af possessive endelser i nominaler.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation B (aktivitetskode HESB00681E)

Tilvalg 2019-ordning:
Grønlandsk kommunikation B (aktivitetskode HESB10171E)

 

Masters til kopiering

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver (fx referatopgaver). Holdundervisningen omfatter
fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning og oversættelse. Der
arbejdes primært med udtale og samtale.
Undervisningen veksler mellem forskellige former, og der forventes aktiv deltagelse fra studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 327
  • Eksamen
  • 1,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)