HGAB0102FU GRØ, Grønlandsk kommunikation A (F22)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Greenlandic communication A

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

Fagstudieordning  Bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Kursusindhold

Eksaminanden har

Viden om

· den centrale grønlandske grammatik, herunder sætningsopbygning, orddannelse samt morfofonologi.

Færdigheder i at

· oversætte lettere grønlandske tekster til dansk og lettere danske tekster til grønlandsk.

· analysere simple sætningstyper og lettere komplekse ord

· føre simpel dialog på grønlandsk.

· anvende det grundlæggende ordforråd samt beherske retskrivningsnormerne i grønlandsk.

Kompetencer til at

· forstå forskelle mellem sætningsopbygning på dansk og grønlandsk.

· forholde sig analytisk til grønlandske grammatik med udgangspunkt i generelle syntaktiske og morfologiske teorier.

· forstå og anvende simpelt grønlandsk.

. føre en enkel samtale på vestgrønlandsk.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Grønlandsk kommunikation A (aktivitetskode HESB00761E)

BA-tilvalg 2019-ordning
Grønlandsk kommunikation A (aktivitetskode HESB10161E)

 

Undervisningsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt. En liste over bøger vil ligeledes blive distribueret

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt gennemgang og analyse af grammatik- og oversættelsesopgaver.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Eksamen er en bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.

Se relevant studieordning på http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)