HGAB0101FU GRØ, Vestgrønlandsk oversættelse, grammatik og kommunikation A (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

West Greenlandic translation, grammar and communication A

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier, 2019

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 • Oversætte en let dansk tekst til forståeligt, sammenhængende og korrekt vestgrønlandsk.
 • Oversætte en let vestgrønlandsk tekst i den nuværende retskrivning til korrekt dansk.
 • Forholde sig sikkert og analytisk til den vestgrønlandske grammatik med udgangspunkt i generelle syntaktiske og morfologiske teorier.
 • Beherske retskrivningsnormerne i vestgrønlandsk.
 • Udføre korrekt bøjning af substantiver, verber og pronominer.
 • Vise fortrolighed med de almindelige orddannelsesprincipper og syntaktiske konstruktioner, herunder anvende de hyppigst forekommende affikser.
 • Føre en enkel samtale på vestgrønlandsk.
Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning
Vestgrønlandsk oversættelse, grammatik og kommunikation A, (aktivitetskode HESB00661E)

BA-tilvalg 2019-studieordning
Grønlandsk kommunikation A (aktivitetskode HESB10161E)
 

Undervisningsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt. En liste over bøger vil ligeledes blive distribueret.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekst-læsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stile-øvelser samt træning i udtale og samtale).
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 328,5
 • Forelæsninger
 • 84
 • I alt
 • 412,5