HGAB0100FU GRØ, Politiske og sociale processer i Arktis (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Politiske og sociale processer i Arktis

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i grønlandske og arktiske studier, 2019

Kursusindhold

Kurset introducerer til centrale begreber knyttet til studiet af samfunds- og kulturforhold i Arktis og lægger op til en forståelse af historiske såvel som nyere tids problemstillinger. Kursets sammenkædning af Grønlands koloniale relationer med nyere tendenser i hele Arktis giver en unik mulighed for at forstå forskellige processer, som har formet og som former det kulturelle, økonomiske, politiske og sociale liv.

Kurset giver for det første den studerende mulighed for at beskæftige sig med nutidige problemstillinger knyttet til Arktis (fx region-building, industrialisering, militarisering, klimaændringer, urbanisering, turisme og sundhed) og at forstå og kritisk kontekstualisere væsentlige problemstillinger og processer knyttet til arktiske samfund.  Kurset indfører desuden den studerende i centrale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger relateret til kolonitidens Grønland, dvs. perioden fra 1721-1950. Generelle diskussioner vil fokusere på dansk kolonialisme i komparativt perspektiv, asymmetriske magtrelationer, institutionaliserede kulturmøder, urbanisering mv. Der arbejdes med kilder ved hjælp af historisk kildekritik og tekstanalytiske metoder på basalt niveau.

 
Målbeskrivelser

BA 2019 studieordning
Politiske og sociale processer i Arktis (aktivitetskode HESB000721E)

BA tilvalg 2019-studieordning
Politiske og sociale processer i Arktis (aktivitetskode HESB10121E)

KA tilvalg 2019-studieordning
Samfunds- og kulturanalytisk emne (aktivitetskode HESK13461E)

Undervisningsmateriale vil være tilgængeligt som masters eller være online

Forelæsninger, tekstdiskussioner, øvelser og workathons
Der er en del tekster på engelsk
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 70
  • Forberedelse (anslået)
  • 342,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)