HGAB0100EU GRØ, Inuit Kultur og Samfund (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Uddannelse

Fagstudieordning bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

Fagstudieordning bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk såvel som i nyere tid. Relevante teorier, metoder og diskussioner for det regionale studie af inuits kultur- og samfundsforhold introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur. Der arbejdes ligeledes med opgaveskrivning og mundtlige foredrag, som en del af undervisningen.

Eksamen for tilvalgsstuderende er en 11-15 sider fri skriftlig hjemmeopgave.

Du er som tilvalgsstuderende selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Inuit kultur og samfund (aktivitetskode HESB00711E)

BA tilvalg 2019-studiordning:
Inuit kultur og samfund (aktivitetetskode HESB10111E)

 

Mastere til kopiering

Der er mange tekster på engelsk og et obligatorisk pensum på 900-1000 normalsider
Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende med kortere oplæg, samt opgavefeedback.
Kurset henvender sig til BA studerende på Grønlandske og arktiske studier samt til tilvalgsstuderende, som vil styrke deres viden om inuits kultur og samfundsforhold i før-kolonial og nyere tid, samt de historiske dynamikker, som har fundet sted i Arktis.

Der gives individuel opgavevejledning til tilvalgsstuderende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 342,5
  • Forelæsninger
  • 70
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se eksamensbeskrivelse.

Kriterier for bedømmelse