HFRK04001U Moderne og nutidig litteratur på fransk (KASF)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Modern and Contemporary Literature in French (KASF)

Kursusindhold

Studerende opnår færdigheder i:

redegøre kritisk for den aktuelle litteratur på fransk, herunder også litteratur fra det frankofone område uden for Frankrig

redegøre indgående for mindst 2 centrale litterære værker på alle niveauer, fra detaljeplan over værkernes hovedtemaer og æstetiske form til deres litteraturhistoriske og geografiske placering med en reflekteret inddragelse af de på kurset præsenterede og anvendte teoridannelser

sammenholde disse observationer i en samlet læsning og fortolkning af værket

formidle overblik over aktuelle litteraturteorier

anvende litteraturteorier, der er præsenteret i løbet af kurset, hen-sigtsmæssigt i forhold til de udvalgte værker

formidle overblik over litteraturens forhold til den idéhistoriske og den litteraturteoretiske udvikling

forstå perspektiverne i frankofonien og formidle disse

forklare kulturhistoriens vigtigste aktøer og forfattere

placere tekster i en kulturel og historisk kontekst

formidle på en sammenhængende og argumenterende måde

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 204,75