HFRK03992U Fransk - Skriftlig sprogfærdighed (KASF)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

French - Written language proficiency (KASF)

Kursusindhold

Kursusbeskrivelsen dækker både oversættelse dansk-fransk og skriftlig sprogfærdighed, idet begge er integreret i et undervisningsforløb. Vi vil arbejde med oversættelse af danske tekster til fransk, således at der opbygges færdighed i at gengive alle væsentlige betydningsnuancer i den danske tekst og i at bruge de syntaktiske konstruktioner, der naturlige for fransk, herunder genkende de tilfælde, hvor omskrivninger af dansk sætningsstruktur er nødvendige. Desuden vil vi arbejde med skriftlig fremstilling på fransk med særligt fokus på argumentation (fremsættelse og forsvar af synspunkter), grammatisk korrekthed og kommunikativ hensigtsmæssighed. Konkrete øvelser (såvel i nye emner som konnektorer og præpositioner som i relevante emner i den tidligere gennemgåede grammatik i modul 1, 3 og 5) vil være en del af kurset. Dertil kommer en række skriftlige afleveringer inden for oversættelse dansk-fransk og skriftlig sprogfærdighed.

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse. Samundervisning med BA Fransk: Oversættelse dansk-fransk.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 47,25
  • Holdundervisning
  • 21
  • I alt
  • 68,25
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøven aflægges som én samlet prøve sammen med prøven i BA Fransk: Oversættelse dansk-fransk.
Kriterier for bedømmelse