HFRK03982U Fransk - Valgfag, mundtlig sprogfærdighed (KASF)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

French - Elective subjects, oral language proficiency (KASF)

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

  • at udtrykke sig på et fransk, der i væsentlig grad demonstrerer sikkerhed inden for udtale, morfologi, syntaks, leksikon og register, og uden at fejl eller usikkerhed hæmmer forståelsen hos en samtalepartner 
  • at udtrykke sig med indholdsmæssig sikkerhed i det valgte emne.
Udbud af et eller flere undervisningsforløb og/eller vejledningsforløb. Inden for dette vælger den studerende at fordybe sig inden for enten et lingvistisk, litterært, kulturelt eller samfundsfagligt perspektiv. Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg, gruppearbejde m.m.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 54,25
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 68,25
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøven aflægges samtidig med prøven i Fransk BA: Valgfag, emne.
Kriterier for bedømmelse