HFRK03961U  Fransk - Fremmedsprogstilegnelse og interkulturel kompetence (KATV)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Foreign Language Acquisition and Intercultural Competences

Kursusindhold

Der opøves færdighed i at:

 • anvende teorier om sprogtilegnelse, de fire sprogfærdigheder, interkulturel kompetence og undervisningsmetoder 
 • reflektere på et højt niveau i forhold til forbindelsen mellem teori og undervisningsmetode, de fire sprogfærdigheder og interkulturel kompetence 
 • selvstændigt og kritisk beherske de faktorer, der indgår i at planlægge et undervisningsforløb 
 • foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af det faglige stof
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forelæsning, mundtlige diskussioner, arbejde i selvstændige studiegrupper og studenteroplæg.
Samundervises med KA-kurset Fremmedsprogs- og kulturdidaktik
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 148,75
 • I alt
 • 204,75