HFRB10221U  Fransk - Tale- og skrivefærdighed (BATV)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

French - Oral and written proficiency (BATV)

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

  • på mundtligt og skriftligt fransk fremlægge et kulturelt eller samfundsmæssigt emne på et niveau, der demonstrerer et minimum af udtryksog udtalefejl på fransk
  • indgå aktivt i gruppearbejde.
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 108,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 136,5