HFRB01071U Fransk Kultur 3: den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

French Culture 3: Literature, History and Culture of the French-Speaking World

Kursusindhold

Kultur 3

Fællesforelæsning: Litteraturteoretiske begreber og deres historie

Kursusbeskrivelse:

Denne forelæsningsrække introducerer til en række litteraturteoretiske grundbegreber. Der lægges på vægt på et udvalgt begreb i hver forelæsning (kontekst, læser, tema, repæsentation) og dette præsenteres i sin teorihistoriske sammenhæng. Dele af indholdet i forelæsningsrækken skal indgå i den endelige eksamen (synopsis med mundtlig præsentation). Der vil i løbet af semestret blive givet eksempler på hvordan dette kan foregå.

Det franske forløb:

Kurset introducerer til fransk litteratur- og kulturhistorie før 1800. Der introduceres til væsentlige litterære genrer, idéhistoriske strømninger og parallelle kultur- og socialhistoriske fænomener, med hovedvægten lagt på perioden 1600-1800.

Kurset inddrager såvel essays som historiske og litterære tekster, som løbende vil blive perspektiveret med kritiske og teoretiske tekster.

Kurset arbejder også med at opsøge og vurdere information og litteratur ved brug af opslagsværker samt faglige ressourcer, herunder digitale som fx Gallica, Garnier numérique og Sator.

 

 • Kompendium
 • Tekster på Absalon
 • 2-3 litterære værker i bogform
2 timer fællesforelæsning
4 timer holdundervisning
Den mundtlige prøve former sig som en diskussion af materialet i forhold til
kursets pensum.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​
Krav til indstilling til eksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/fransk/

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/fransk/

Kriterier for bedømmelse