HFRB01041U Fransk - Sprog 2: sprog i et kontrastivt perspektiv

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

French - Language 2: Language in a Contrastive Perspective

Kursusindhold

Formået med kurset er, at deltagerne forbedrer deres kompetencer i grammatik, oversættelse fransk-dansk, og praktisk sprogbrug på fransk. Målet er også, at de studerende uddyber deres viden om det franske samfund og den fransksprogede verden. Kurset er opdelt i tre dele:

 • Grammatik (Anita Berit Hansen): Vi bygger videre på færdighederne fra ”Fransk sprog og tekst”, idet hovedvægten ligger på brugen af de franske verbalformer (tempus, aspekt, modus, infinitte verbalformer) samt på substantivsyntagmers syntaks (brug af determinativer, placering af attributive adjektiver mv). Der skal afleveres 2 godkendte opgaver.
 • Oversættelse fransk-dansk (Anita Berit Hansen). Vi arbejder både praktisk ot teoretisk med oversættelse fra fransk til dansk. Der skal afleveres i alt 4 godkendte opgaver (2 oversættelser og 2 oversættelser med oversættelsesteoretisk kommentar).
 • Praktisk sprogbrug (Jean Ringon) : La pratique de la langue porte à la fois sur l'oral (compréhension et communication) et sur l'écrit (compréhension et expression). Cette pratique est faite à partir d'un travail sur des thèmes sociétaux, historiques, politiques, culturels et linguistiques. Ce socle nécessite une participation active au cours (présence et remise de 3 exercices au minimum - 2 oraux et 1 écrit)
 • Rasmussen, Jens & Lilian Stage: (1993 [1981]): ModerneFransk Grammatik. Schønberg, København.
 • Hendrup, Svend & Hans Peter Lund (1998 eller senere): Oversættelse fransk-dansk. Københavns Universitet. Købes i PubliKom (lokale 11A-0-02) på KUA2.
 • Lundquist, Lita (2005 eller senere): Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Købes i Academic Books (KUA2, den store aula)
 • Pour la pratique orale et écrite du français, des textes seront mis sur l’intranet (Absalon).
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 409,5