HFRB01031U Fransk - Fransk sprog og tekst

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

French - Language and Text

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give indsigt i dels fransk lyd- og sætningsstruktur, dels fransk tekstlæsning. Undervisningen er opdelt i følgende tre dele:

 • Fonetik : Vi arbejder med det franske lydinventar, med dansktalendes udtalevanskeligheder ifht artikulation af de franske lyde samt med forholdet mellem skrift og lyd på fransk.
 • Grammatik: Vi arbejder med opbygningen af franske sætninger (syntaks) samt med ordenes bøjning (morfologi).
 • Vi oparbejder og træner forskellige metoder til systematisk og akademisk kvalificeret analyse af litterære og ikke-litterære fransksprogede tekster fra det 20. og 21. århundrede.
 • Jensen, Ole Kongsdal & Oluf Thorsen (2005): Fransk fonetik & fonologi. Købes i PubliKom (lokale 11A-0-02) på KUA2.
 • Durousseau, Isabelle & Ole Kongsdal Jensen (1998 el. senere): Exercices pratiques de phonétique française. Købes i PubliKom (lokale 11A-0-02) på KUA2.
 • Rasmussen, Jens & Lilian Stage (1993 [1981]): ModerneFransk Grammatik. Schønberg, København. Købes i Academic Books (KUA2, den store aula)
 • Bescherelle – eller en anden bog om franske verbers bøjning.
 • Oplysninger om materiale til tekstlæsning gives ved semesterstart.
Holdundervisning
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 3 timer.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7 trins-skalaen.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Fransk og dansk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 • 3-5 godkendte, mindre opgaver (ca. ½ normalside) på fransk i tekstlæsning
 • 3-5 godkendte, mindre opgaver i grammatik og fonetik på ca. ½ normalside.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse tilføjes et ekstra spørgsmål inden for fransk fonetik.

Kriterier for bedømmelse