HFRB00921U  Fransk - Fransk sprog i et norm- og variationsperspektiv

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

French - French Language in a Norm and Variation Perspective

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

  • at identificere og karakterisere de vigtigste parametre (leksikalske, morfosyntaktiske og fonetiske) for sproglig variation ved hjælp af et præcist begrebsapparat 
  • at redegøre for fransk sprognorm og -variation samt principper for fransk sproglig høflighed.

Kompendium Fransk sprog i et norm- og variationsperspektiv

Holdundervisning
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/fransk/

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 231
  • I alt
  • 273