HFRB00712U  Fransk - Bachelorprojekt - forår

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

French - Bachelor’s Project - spring

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling inden for fransk sprog, litteratur eller historie og samfundsforhold 
 • at redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling 
 • at gennemføre en undersøgelse af fransksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte 
 • at begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig 
 • at udtrykke sig klart på et syntaktisk korrekt og idiomatisk fransk og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer 
 • at perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng  sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

 

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 409,5
 • I alt
 • 409,5