HFPÅ03091U ÅU MIF: Masterprojekt

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

ÅU MIF: Master’s Project

Kursusindhold

Dette kursus introducerer til forskellige metoder i sprogpædagogisk forskning og udviklingsarbejde, mhp. at kursisterne selv kan udføre et større projekt, og til hvordan man identificerer og afgrænser problemstillinger, så de kan gøres til genstand for et større projektarbejde. Kurset fokuserer også på teoretiske problemstillinger fra flere af uddannelsens moduler med relevans for masterprojektet, herunder forskellige analysemodeller med relevans for det valgte projektarbejde.

 

Undervisningsdatoer i foråret 2023

 • TBA

 

Se også www.mif.ku.dk

Grundbøger:

 • Wallace, M.J. (2012 eller senere): Action research for Languages Teachers. Cambridge University Press.
 • Eswards, C. & Wilis, J. (2005 eller senere): Teachers Exploring Tasks in English Language Teaching. Palgrave.

 

Herudover videnskabelige artikler på Absalon.

Holdundervisning og individuel vejledning. Kurset består af arbejdsformer, der støtter deltagernes aktive medvirken.

Undervisningen vil bestå af 4 seminarrækker efterfulgt af individuel vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 364,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse