HFPÅ03081U ÅU MIF: Evaluering, testning og praksisnær professionsudvikling

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

ÅU MIF: Evaluation, Assessment and Professional Development

Kursusindhold

Dette kursus introducerer til grundlæggende forsknings- og analysemetoder med relevans for evaluering af materialer og metoder i sprogundervisning, herunder udvikling og brug af sprogtests og sprogevalueringsredskaber til forskellige formål, f.eks. diagnostiske prøver og indplaceringsprøver. Kurset vil også introducere til forskellige former for formativ og summativ evaluering af sprog samt forskellige former for formidling af sprogtestning og evalueringsresultater, f. eks. karakterer, norm-baserede resultater og skriftlig og mundtlig feedback. Endeligt vil kurset give en indføring i teorier og metoder med relevans for praksisnær professionsudvikling.

 

Undervisningsdatoer i efteråret 2022

 • Torsdag den 8/9, kl. 16-20
 • Torsdag den 22/9, kl. 16-20
 • Torsdag den 6/10, kl. 16-20
 • Torsdag den 13/10, kl. 16-20
 • Lørdag den 29/10, kl. 10-15
 • Torsdag den 10/11, kl. 16-20
 • Lørdag den 19/11, kl. 10-15
 • Torsdag den 1/12, kl. 16-20

 

Se også www.mif.ku.dk

Grundbog: Dimova, S., Yan, X., & Ginther, A. (2020). Local language testing: Design, implementation, and development. Routledge.

 

Herudover videnskabelige artikler på Absalon.

Holdundervisning. Kurset består af arbejdsformer, der støtter deltagernes aktive medvirken.

Undervisningen vil bestå af 8 seminarrækker kombineret med individuel vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 374,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse