HFPÅ03071U ÅU MIF: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik i praksis

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

ÅU MIF: Foreign Language and Culture Pedagogy in Practice

Kursusindhold

Dette kursus introducerer til videnskabelige teorier og analysemetoder i udvikling af sprog- og kulturdidaktisk praksis samt forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af forskellige typer af undervisningsplanlægning og forskellige arbejdsformers læringspotentiale. Herudover giver kurset en indføring i videnskabelige problemstillinger inden for curriculumforskning, flersprogethedsdidaktik og undervisningsplanlægning samt forskellige arbejdsformers læringspotentiale.

 

Undervisningsdatoer i efteråret 2024

 • Torsdag den 5/9, kl. 16-20
 • Lørdag den 21/9, kl. 10-15
 • Torsdag den 10/10, kl. 16-20
 • Lørdag den 26/10, kl. 10-15
 • Torsdag den 14/11, kl. 16-20
 • Lørdag den 30/11, kl. 10-15

 

Undervisningsdatoer i foråret 2025

 • Torsdag den 6/2, kl. 16-20
 • Lørdag den 1/3, kl. 10-15
 • Torsdag den 13/3, kl. 16-20
 • Lørdag den 29/3, kl. 10-15
 • Torsdag den 10/4, kl. 16-20
 • Lørdag den 26/4, kl. 10-15

 

Se også www.mif.ku.dk

 • Andersen, H.L., Fernández, S., Fristrup D. & Henriksen, B.  (red.) (2014 eller senere): Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn. Samfundslitteratur.
 • Henriksen, B, Fernández, S. Andersen, H.L. & Fristrup, D. (red.) (2020): Hvorfor gør jeg det jeg gør? Refleksionshåndbog for sproglærere. Samfundslitteratur.
 • Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007 eller senere): Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
 • Holmen, A. & Thise, H. (2021): Flere sprog i læringen. Translanguaging i praksis. Sanfundslitteratur.
 • Se desuden semesterplan og kursusrum på Absalon.
Holdundervisning. Kurset består af arbejdsformer, der støtter deltagernes aktive medvirken.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 355,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse