HFMK03542U FM Digitale film og mediestrategier: Seminar A: Film, TV og digitale billedfortællinger

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Digital film and Media Strategies: Seminar A: Film, TV and Digital Storytelling

Uddannelse

Kandidatuddannelsen på Film- og Medievidenskab, 2019-0rdningen

Kursusindhold

Kurset fokuserer på strategisk kommunikation i et kreativt og produktionsorienteret perspektiv og inkluderer praktiske produktionsøvelser i forskellige formater og på forskellige platforme. Med udgangspunkt i det strategiske aspekt vil kurset være orienteret mod at forstå og udarbejde tværmedielle kampagner i et brandingregi. Begreber som strategi, emergens, og effekt vil være gennemgående temaer. Desuden undersøges det, hvordan positionering kan etableres via faktuelle og/eller fiktive formater i både korte, lange og serielle formater forankret i en setting, begyndende med den strategiske planlægning til det endelige audiovisuelle format. Set i et afsender- og modtagerperspektiv vil målet være at analysere kommunikationen i et neksus mellem organisatorisk selvpromovering på digitale platforme til åbne kreative, modtagerstyrede websites.

Hensigten er, at de studerende ved at trække på fagets teoridannelse vil blive i stand til at argumentere for de produktionsmæssige valg, som er nødvendige i forbindelse med udarbejdelsen af et strategisk kommunikationsprodukt. F.eks. kreative til- og fravalg foretaget i relation til lanceringen af en specifik kampagne. Herunder eksempelvis i hvilket omfang kampagnen inddrager tanker om rekvirent, tværmedialitet, målgruppe, affordances og platform.

Der vil i praksis blive arbejdet med formater, som pressemeddelelser, podcast og korporativ video.

Undervisningen vil blive tilrettelagt i relation til en given rekvirent/organisation, som holdet og de enkelte grupper samarbejder med hen over semestret. Mange af de på seminaret opstillede problemstillinger vil desuden blive perspektiveret i en praktisk kontekst via gæster fra film- og mediebranchen.

 

 

Fælles forelæsninger og seminarer med holdundervisning, individuelle oplæg og gruppearbejde, hvor der bl.a. laves praktisk produktion. Undervisningen vil normalt få besøg af gæsteundervisere fra branchen. Der udbydes 2-3 seminarer, hvor man specialiserer sig, herunder ’Film, tv og digitale billedfortællinger’, samt ’Digitale medier, netværk og samfund’ og/eller ’Digital kommunikation og mediekultur’. I seminarerne arbejdes med særlige cases, f.eks. produktion, distribution og lancering af fiktions- og faktaformater til forskellige medier og platforme eller tværmediale kampagner og værdibaseret digital kommunikation til virksomheder og organisationer, som er tænkt i relation til bestemte typer af film- og mediebrugere.
Tilvalgsstuderende kan ikke tage Seminar A, men skal tilmeldes Seminar B.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

 Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 3 godkendte øvelser/produktioner (10-15 minutters oplæg, 3-5 normalsider eller produktion af maks. 10 minutters varighed).

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen:

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab:

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​film_medievidenskab/​film_og_medievidenskab_ka.pdf

August

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse