HFMB10091U FM Indholdsproduktion til digitale platforme

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Film and Media Production for Digital Platforms

Uddannelse

Bachelortilvalg på Film- og Medievidenskab 2019-ordningen

Kursusindhold

Kurset retter sig mod produktion af video og podcast til digitale platforme. Der undervises med afsæt i film- og medievidenskabelige teorier, og der lægges vægt på refleksion over problemløsnings- og formidlingsmetoder til forskellige digitale platforme, kommunikationssituationer og målgrupper. Arbejde med ideudvikling, storytelling, journalistisk og strategisk kommunikation er centrale elementer i kurset. Kurset lægges til rette omkring tre produktioner, som de studerende i grupper skal gennemføre i løbet af semesteret. Disse produktioner kan fx rette sig mod konkrete virksomheder med henblik på tværmedial kommunikation på sociale medier, de kan rette sig mod fx en organisations eller forenings digitale formidling af journalistisk indhold, eller de kan basere sig på et samarbejde inden for manuskriptskrivning og storytelling med henblik på digital produktion.

Der er et begrænset antal pladser til dette kursus. Hvis vi modtager for mange tilmeldinger til kurset efter den ordinære tilmeldingsperiode, vil der blive trukket lod om pladserne. Såfremt du ikke kan tilbydes en plads på kurset, vil du blive kontaktet med henblik på at vælge et andet kursus.

Målbeskrivelser

Kurset giver den studerende:

 

Viden om og forståelse af

 • produktion af audiovisuelt fiktions- eller fakta-indhold til digitale platforme. Formaterne kan være video, web, VR, kortfilm eller andre kortere formater til digitale platforme såvel som til organisationer.
 • styrker og svagheder ved forskellige kommunikationsformer og formater formater i forhold til valg af platform og produktionens formål og målgruppe
 • teorier om og modeller for ideudvikling og produktion, strategisk kommunikation, storytelling og entreprenørskab i relation til en praktisk produktion

 

Færdigheder i at

 • udvikle, pitche, producere og distribuere mindre film- og medieproduktioner til forskellig brug
 • analysere specifikke formidlingsstrategiers egnethed i forhold til konkrete kommunikationskontekster
 • arbejde praktisk og projektorienteret med video/lyd/tekst i fiktions- og fakta-formater sammen med andre studerende

 

Kompetencer i at

 • anvende film- og medievidenskabelige teorier konkret i et praktisk produkt og reflektere over deres styrker og svagheder
 • tilrettelægge og gennemføre produktioner og reflektere over egen rolle i processen og egne muligheder i forhold til ideudvikling og formidling samt i forhold til fremtidige samarbejder og arbejdsopgaver
 • reflektere over produktets udformning i forhold til indhold, målgruppe, positionering og anvendelse

Fagets teoretiske udgangspunkt er formidlingsteori med fokus på mediesociologi, fortælleteori indenfor fiktion og fakta, ideudviklingsstrategi, æstetik samt digitale evalueringsstrategier konkretiseret i tilgængelige metoder til indsamling og analyse af forbrugsdata.

Der er ingen forudsætninger for at deltage i faget ud over, at man skal være godkendt som tilvalgsstuderende. BA-studerende fra Film- og Medievidenskab bør anvende faget som overbygning til Medieproduktion og Formidling og arbejde videre med relevant fagindhold fra dette fag.
Der er ingen forudsætninger for at deltage i faget ud over, at man skal være godkendt som tilvalgsstuderende. BA-studerende fra Film- og Medievidenskab bør anvende faget som overbygning til Medieproduktion og Formidling og arbejde videre med relevant fagindhold fra dette fag.
Holdundervisning med diskussion, oplæg og gruppearbejde. Undervisningen består af teoretisk klasseundervisning, workshops, gæsteoplæg og 3 produktionsøvelser, der løses i grupper, hvoraf én kan være i samarbejde med en ekstern opdraggiver. Undervisningsindholdet er baseret på tværfaglig inddragelse af Film- og Medievidenskabelige grunddiscipliner.
Produktionsøvelserne foregår i grupper og er tidskrævende
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 • 3 godkendte produktioner inden for de i BA-tilvalgsstudieordningen nævnte områder.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_batv

August

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse