HFMB10091U Aflyst FM Indholdsproduktion til digitale platforme

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Film and Media Production for Digital Platforms

Uddannelse

Bachelortilvalg på Film- og Medievidenskab 2019-ordningen

Kursusindhold

Kurset tilbyder et undervisningsindhold rettet imod kreativ, praktisk produktion af video og podcast i praktisk-teoretisk perspektiv. Der undervises inden for film- og medievidenskabelige teoriområder kombineret med opgaver, der har direkte relationer til branchen og erhvervslivet.

Der arbejdes med 3 produktioner, der kan målrettes:

 • Konkrete virksomheder eller brancheområder med fokus på tværmedial audiovisuel kommunikation på sociale medier.
 • Kreative samarbejder inden for ideudvikling, manuskriptskrivning og storytelling.
 • Journalistisk produktion

Der lægges vægt på at opøve problemløsnings- og formidlingsmetoder til forskelligartede kommunikationssituationer.

Målbeskrivelser

Kurset giver den studerende:

 

Viden om og forståelse af

 • produktion af audiovisuelt fiktions- eller fakta-indhold til digitale platforme. Formaterne kan være video, web, VR, kortfilm eller andre kortere formater til digitale platforme såvel som til organisationer.
 • styrker og svagheder ved forskellige kommunikationsformer og formater formater i forhold til valg af platform og produktionens formål og målgruppe
 • teorier om og modeller for ideudvikling og produktion, strategisk kommunikation, storytelling og entreprenørskab i relation til en praktisk produktion

 

Færdigheder i at

 • udvikle, pitche, producere og distribuere mindre film- og medieproduktioner til forskellig brug
 • analysere specifikke formidlingsstrategiers egnethed i forhold til konkrete kommunikationskontekster
 • arbejde praktisk og projektorienteret med video/lyd/tekst i fiktions- og fakta-formater sammen med andre studerende

 

Kompetencer i at

 • anvende film- og medievidenskabelige teorier konkret i et praktisk produkt og reflektere over deres styrker og svagheder
 • tilrettelægge og gennemføre produktioner og reflektere over egen rolle i processen og egne muligheder i forhold til ideudvikling og formidling samt i forhold til fremtidige samarbejder og arbejdsopgaver
 • reflektere over produktets udformning i forhold til indhold, målgruppe, positionering og anvendelse

Fagets teoretiske udgangspunkt er formidlingsteori med fokus på mediesociologi, fortælleteori indenfor fiktion og fakta, ideudviklingsstrategi, æstetik samt digitale evalueringsstrategier konkretiseret i tilgængelige metoder til indsamling og analyse af forbrugsdata.

Der er ingen forudsætninger for at deltage i faget ud over, at man skal være godkendt som tilvalgsstuderende. BA-studerende fra Film- og Medievidenskab bør anvende faget som overbygning til Medieproduktion og Formidling og arbejde videre med relevant fagindhold fra dette fag.
Holdundervisning med diskussion, oplæg og gruppearbejde. Undervisningen består af teoretisk klasseundervisning, workshops, gæsteoplæg og 3 produktionsøvelser, der løses i grupper, hvoraf én kan være i samarbejde med en ekstern opdraggiver. Undervisningsindholdet er baseret på tværfaglig inddragelse af Film- og Medievidenskabelige grunddiscipliner.
Produktionsøvelserne foregår i grupper og er tidskrævende
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 3 godkendte øvelser stillet af underviseren med et omfang på hver 3-5 normalsider eller maks. 5 minutters produktion. Øvelserne laves i grupper på maks. 5 studerende.

Omfang: 30 min. inkl. votering.

Materialet til eksamen består af en produktion på maks. 10 min. varighed samt en ledsagende rapport på 7-10 normalsider.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_batv

Kriterier for bedømmelse