HFMB10081U FM, Digitalt design Tilvalg

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Digital design Elective

Uddannelse

Bachelortilvalg på Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen

Kursusindhold

Digitalt design introducerer den studerende til centrale værktøjer, metoder og teoridannelser vedrørende planlægning, fremstilling og optimering af digitalt medieret kommunikation og giver et overblik over kommunikative elementer og æstetiske overvejelser i en konkret arbejdsproces med design og produktion af indhold til digitale medier. Der er fokus på kompetenceudvikling inden for digitale medier og digital kommunikation med udgangspunkt i bevægelserne på arbejdsmarkedet. Modulet er introducerende og kræver ingen forudgående erfaring. 

Faget er balanceret mellem praktisk arbejde og teoretisk fundament. Den praktiske del af faget består bl.a. af produktion af et website og dertilhørende indholdstyper kombineret med opgaver og cases fra erhvervslivet. Den studerende vil under forløbet blive introduceret til digitale værktøjer som f.eks. Photoshop, WordPress, InDesign og HTML/CSS. Produktionerne sker på baggrund af relevante teorier og metoder fra forskellige design- og formtraditioner inden for f.eks. grafisk design, web-design, kommunikation, brugervenlighed samt systemudvikling og interaktionsdesign. Den studerende skal foretage usabilitytest og receptionsanalyse af det producerede materiale, således at den studerende bliver i stand til at vurdere funktionalitet, æstetik og konkrete strategier med hensyn til koblingen mellem interfacedesign og brugssituationer. 

Kurset lægger naturligt op til gruppearbejde, men det kræves ikke.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse afbetydningen og anvendelsen af centrale kommunikationsmæssige, æstetiske og brugsmæssige teoridannelser til planlægning og fremstilling af digitalt medieret kommunikation

betydningen og anvendelsen af forskellige metoder, værktøjer og teknologier til digitalt design

betydningen og anvendelsen af forskellige måder at tilrettelægge arbejdsflows i designprocesser.

Færdigheder i at

planlæge, udarbejde og evaluere digitalt indhold

redegøre for udvalgte centrale teoridannelser fra forskellige design- og formtraditioner

dokumentere digitale designprocesser.

Kompetencer til at

anvende udvalgte, grundlæggende teknologier og værktøjer til fremstilling af digitale kommunikationsløsninger

vurdere et webdesigns ætetiske udtryk og brugbarhed

vurdere fordele og ulemper ved en valgt designmodel og -proces.

 

Holdundervisning med diskussion, oplæg og gruppearbejde.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_batv

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_batv

Kriterier for bedømmelse

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse.

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:

 Mindst 75 % tilstedevæelse i undervisningen.

 Godkendt 3 opgaver på hver 3-5 normalsider

Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt som Bestået/Ikke-bestået.