HFMB10051U FM Reception og brug af film og medier

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Reception and Use of Film and Media

Uddannelse

Bachelortilvalg i Film- og Medievidenskab, 2019

Kursusindhold

Kurset dækker de teoretiske forståelser af og metodiske tilgange til reception og brug af film og medier. Kurset trækker på klassiske og nyere studier af publikummer, seere og brugere til at belyse, hvordan folk opfatter, fortolker, interagerer med og handler på baggrund af film og medier. Kurset dækker således både traditionelle former for fakta- og fiktionsmedier samt interpersonel- og netværkskommunikation over internettet og på sociale medier. Igennem kurset vil praktiske øvelser og opgaver give den studerende mulighed for at udføre konkrete analyser af reception og brug af film og medier.

Der lægges vægt på, at den studerende får kendskab til både reception af individuelle værker (fx enkelte film, serier eller medietekster) samt brugen af medier i hverdagen (fx smartphones, computerspil, eller sociale medier). Samtidig belyser kurset individuelle aktører som både modtagere, brugere og medskabere af medieindhold. Samlet set giver kurset et overblik over de vigtigste teoretiske udviklinger i analysen af mediebrug fra passive publikummer og kritiske modtagere til aktive brugere og medskabere af indhold.

 

Igennem kurset laver de studerende praktiske øvelser og små opgaver, hvor de anvender empiriske metoder til at studere reception og brug i praksis. Kurset introducerer samtidig til konkrete værktøjer til at studere mediebrugsmønstre i både mindre (mediedagbøger) og større skala (TV-meter og webanalyse). Fokus igennem forløbet er på, hvordan man kobler receptions- og brugsteorier med empiriske metoder og anvender disse teorier til at fortolke resultater fra konkrete empiriske undersøgelser.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • klassiske og moderne teorier om forholdet mellem film, medier, kommunikation og samfund og om ændrede opfattelser af forholdet mellem værker og kommunikationsformers publikum/brugere fra det analoge til det digitale medielandskab
 • mediesociologiske og andre teorier om reception og brug af film og medier og af kvalitative og kvantitative metoder til analyse af mediebrug
 • centrale forandringer og mønstre i reception og brug af film og medier forbundet med digitaliseringen og sociale medier.

 

Færdigheder i at

 • karakterisere forskellige film- og medievidenskabelige teoritraditioner og metoder samt deres relevans for analyser af reception og mediebrug på nye og etablerede platforme
 • analysere forandringer i receptionsmønstre og brug af film og medier i relation til samfundsmæssige, kulturelle og teknologiske udviklinger
 • planlægge og gennemføre empiriske undersøgelser af reception og brug af film og medier vha. kvalitative og kvantitative metoder.

 

Kompetencer til at

 • vurdere forskellige film- og medievidenskabelige teorier og metoders relevans for analyse af reception og brug af film og medier
 • formulere relevante forskningsspørgsmål om reception og brug af film og medier på baggrund af teoretisk og analytisk viden om det aktuelle medielandskab
 • arbejde selvstændigt og i grupper med en empirisk analyse og formidle undersøgelsens resultater mundtligt og skriftligt.

Kurset tager udgangspunkt i klassiske tekster inden for publikums-, seer- og brugeranalyse. I udvælgelsen af materiale sigtes der efter at dække de vigtigste perioder samt nyeste udviklinger i litteraturen. Teksterne vil både være på dansk og engelsk.

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde. Der vil igennem forløbet blive lagt vægt på praktiske øvelser i undervisningen og som hjemmearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne gå til mundtlige eksamen i faget skal den studerende have afleveret og bestået 3 skriftlige øvelser stillet af underviseren og typisk udformet i grupper. Øvelserne dækker praktiske empiriske opgaver med udgangspunkt i én eller flere teorier gennemgået i undervisningen. En af disse øvelser kan danne grundlag for materialet til den mundtlige eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_basf

August

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. 

 

Kriterier for bedømmelse