HFMB01571U FM, Bachelorseminar, EFTERÅR

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Bachelorseminar

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Kurset vil gennemgå de forskellige stadier i processen med at udforme en BA-opgave. En række spørgsmål som; hvordan arbejder man sig fra emne til fokus og videre til problemstilling; hvordan bruger man sin vejleder og hvordan behandles teori og metode, vil blive behandlet. Kurset vil også behandle litteratursøgning, læsestrategier og notatteknik, samt opgavens struktur og selve skriveprocessen. Målet er at give en indsigt i opgaveskrivningens håndværk som kan understøtte den enkeltes videnskabelige nysgerrighed. Eksempler vil inddrages for at konkretisere udfordringerne. Vejlederne er inviteret til at indgå i forløbet med oplæg og kommentarer.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 397,5
  • Seminar
  • 12
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/film-og-medievidenskab-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Se studieordningen:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/

Kriterier for bedømmelse